วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

ทำเนียบคณะผู้บริหาร
นายบุญรวม รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง
ทำเนียบบุคลากร
นางสาวนิธิพร คงไทย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

ทำเนียบคณะผู้บริหาร
1. นายบุญรวม รุ่งเรือง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

ทำเนียบบุคลากร อบต.ท่าสว่าง
1. นางสาวนิธิพร คงไทย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

จำนวนหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน